บริซซี่ Breezy เบาหวาน

สาเหตุของ ระดับน้ำตาลในเลือดสูง มักเกิดจากพฤติกรรมของเราเอง ดังต่อไปนี้

1) ทานอาหารมากเกินไป

2) ลืมทานยาเบาหวาน หรือทานยาเบาหวานน้อยเกินไป

3) ขาดการออกกำลังกาย

4) ความเครียด

บริซซี่ Breezy เบาหวาน

สัญญาณบอก โรคเบาหวาน ว่ากำลังมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีหลายอย่าง เช่น

รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย

หิว อยากอาหารเพิ่มขึ้น

กระหายน้ำบ่อย

ปัสสาวะบ่อย

สายตาพร่ามัว

ปวดมวนท้อง

เป็นแผลเรื้อรังหายช้า

เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว

ปวดศีรษะ

หายใจรุนแรง

มือชา เท้าชา

แนะนำการทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ได้แก่

1) หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน ขนมไทย แกงกะทิ

2) หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด อาหารมันจัด

3) เน้นทานผักและผลไม้มากกว่าเนื้อสัตว์ และไม่ทานผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เช่น ทุเรียน

4) นอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ เช่นกัน

บริซซี่ Breezy เบาหวาน

สิ่งที่อาจสนใจ