โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

โรคเบาหวานในเด็ก และวัยรุ่น

คนส่วนหนึ่งคิดว่าโรคเบาหวานพบเฉพาะในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงเด็กและวัยรุ่นก็เป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่บ้าง

เบาหวานเป็นโรคที่ร่างกายมีภาวะน้ำตาลสูงในเลือดมีสาเหตุจากการที่ร่างกายมีการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่เพียงพอหรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีที่เรียกว่า ภาวะดื้ออินซูลิน

โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

ชนิดของโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
มี 2 ชนิดหลัก คือ เบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น เกิดจากการที่เซลล์ตับอ่อนที่เรียกว่า “บีต้าเซลล์” ถูกทำลาย เป็นผลจากกระบวนการทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่านั้น และมักเริ่มเป็นโรคเมื่ออายุยังน้อย และเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) ซึ่งปัจจุบันพบได้มากขึ้นในเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากมักพบร่วมกับโรคอ้วนหรือภาวะโภชนาการเกิน เพราะในปัจจุบันมีเด็กที่อ้วนหรือมีภาวะโภชนาการเกินมากขึ้น

เบาหวานชนิดที่ 2 นี้ ต้องรักษาด้วยการรับประทานยาและบางรายต้องใช้การฉีดอินซูลินร่วมกับการปรับวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักให้เป็นปกติ นอกจากนี้ ยังมีเบาหวานชนิดอื่น ๆ เช่น เบาหวานที่เกิดจากการได้รับยารักษาโรคต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดน้ำตาลสูงในเลือด อาทิ ยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

อินซูลิน

น้ำตาล
เป็นสารอาหารที่เราทานมาตั้งแต่เด็กแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีตับอ่อนเป็นตัว ผลิตอินซูลิน
อินซูลินจะเป็นตัวเอา น้ำตาลออกไปเป็นพลังงานพอเราอายุมากตับอ่อนก็เสื่อมไปตามอายุขัยหรือเสื่อมเพราะสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางอาหาร น้ำและอากาศหรือลมหายใจ
เมื่อตับอ่อนเสื่อมก็ไม่สามารถผลิตอินซูลินให้เพียงพอที่จะเอาน้ำตาลออกหมดได้จึงเกิดน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดจึงทำให้เลือดข้นหนืดเมื่อเลือดข้นหนืดก็ไม่สามารถเดินทางไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทส่วนปลายและเส้นเลือดฝอยทีมีขนาดเล็กได้จึงทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและอวัยวะเพศ
ประสาทการรับรู้ก็ลดลง
เมื่อเวลาเป็นแผลเลือดก็ไม่สามารถออกมารักษาได้แผลก็หายยากน้ำตาลที่ผสมอยู่กับเลือดก็จะออกมาด้วยทำให้เกิดความชื้นแผลก็หายยากทำให้แผลลุกลามมากขึ้นจนต้องตัด
อินซูลิน คืออะไร
“ อินซูลิน ” นั้นพูดให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ ฮอร์โมนชนิดนึงที่อยู่ในร่างกายของคนเรา ซึ่งมันจะทำหน้าที่เผาผลาญน้ำตาลที่เราได้จากการกินอาหาร ซึ่งถ้าร่างกายเราหลั่งอินซูลินออกมาน้อยเกินไป ก็จะทำให้น้ำตาลในร่างกายเยอะมาก (เพราะไม่มีตัวเผาผลาญ) เกิดเป็นการสะสมขึ้นจนตกค้างในกระแสเลือด และกลายเป็นไขมันจนทำให้เราอ้วนขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดเป็นโรคอ้วน ก็จะนำพาโรคร้ายต่างๆ ที่น่ากลัวให้เข้ามา
และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในภาวะอินซูลินบกพร่องเป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานตามมานั่นเองครับ อาจจะต้องตัดอวัยวะบางส่วนทิ้ง หรือสูญเสียการมองเห็นเลยทีเดียว