น้ำตาลในเลือด Blood sugar

บริซซี่ Breezy เบาหวาน

💦ระดับน้ำตาลในเลือดคนปกติ 60-100 mg/dl (ระหว่างงดอาหาร) และ ค่าน้ำตาล < 140 mg/dl (หลังทานอาหาร 2 ชั่วโมง)

💦คนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเบาหวานคือ ค่าน้ำตาล 60-100 mg/dl (ระหว่างงดอาหาร) และ ค่าน้ำตาล 140-200 mg/dl (หลังทานอาหาร 2 ชั่วโมง)

💦คนที่เป็นเบาหวานคือค่าน้ำตาล > 126 mg/dl (ระหว่างงดอาหาร) และค่าน้ำตาล >200 mg/dl (หลังจากทานอาหาร 2 ชั่วโมง)

บริซซี่ Breezy เบาหวาน

สาเหตุของ ระดับน้ำตาลในเลือดสูง มักเกิดจากพฤติกรรมของเราเอง ดังต่อไปนี้

1) ทานอาหารมากเกินไป

2) ลืมทานยาเบาหวาน หรือทานยาเบาหวานน้อยเกินไป

3) ขาดการออกกำลังกาย

4) ความเครียด

บริซซี่ Breezy เบาหวาน

สัญญาณบอก โรคเบาหวาน ว่ากำลังมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีหลายอย่าง เช่น

✔รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย

✔หิว อยากอาหารเพิ่มขึ้น

✔กระหายน้ำบ่อย

✔ลุกปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน

✔สายตาพร่ามัว

✔ปวดมวนท้อง

✔เป็นแผลเรื้อรังหายช้า

✔เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว

✔ปวดศีรษะ

✔หายใจรุนแรง

✔มือชา เท้าชา

✔ผิวแห้งผิดปกติ

แนะนำการทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ได้แก่

1) หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน ขนมไทย แกงกะทิ

2) หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด อาหารมันจัด

3) เน้นทานผักและผลไม้มากกว่าเนื้อสัตว์ และไม่ทานผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เช่น ทุเรียน

4) นอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ เช่นกัน

บริซซี่ Breezy เบาหวาน

สิ่งที่อาจสนใจ